ביטוח קבלנים והקמה

ביטוח קבלנים


סוכנות הביטוח רוזין מתמחה בביטוח קבלנים לחברות ציבוריות ולבניה פרטית (בנה ביתך). בסוכנות נוכל להציע לך את הפוליסה המקיפה ביותר והבנויה עבור לקוחות אשר בונים את בייתם באופן עצמאי.

הבעלים של סוכנות הביטוח רוזין בעל וותק של 30 שנה בענף הביטוח ובעל הכרות עמוקה על חברות הביטוח ותחומי הביטוח השונים.

נשמח לסייע ולהתאים עבורך פוליסת ביטוח קבלנים המתאימה לצורככם.

הפוליסה הסטנדרטית לביטוחעבודות קבלניות כוללת שלושה פרקים:
 

  1. ביטוח עלות ההקמה – בתקופת הבנייה ותקופת ההחזקה. ביטוח קבלנים והקמה כולל גניבה מאתריהבנייה, פריצה ושוד, רעידת הדמה וסיכוני טבע, מהומות, פרעות, שביתות ונזק בזדון.
  2. ביטוח אחריות כלפי צד ג'.
  3. ביטוח חבות מעבידים.


פוליסה פתוחה עבור ביטוח קבלנים והקמה:

קבלנים העוסקים בעבודות באתרים שונים בו זמנית, רוכשים פוליסה פתוחה החוסכת מהםלערוך ביטוח קבלנים הקמה לכל עבודה בנפרד, הפוליסה נערכת על בסיס שנתי משוער ונותנת כיסוי עלכל העבודות בכל תקופת הביטוח.
על המבוטח להודיע בפרק זמן שנקבע מראש על כל עבודה חדשה שהוא מתחיל לבצע בתוךשנת הביטוח. 
על המבוטח חלה החובה לעדכן את סכומי הביטוח במהלך תקופת הביטוח וכל זאת בהודעה בכתב למבטח
יש לשים לב שנזק תוצאתי אינו מכוסה בביטוח קבלנים והקמה, אלא באמצאות פוליסה של אובדן רווחים

ביטוח צג ג' – הפוליסה מכסה גם אחריות כלפי צג שלישי גם בתקופת התחזוקה במסגרת גבולות האחריות שנקבעו בין המבטח ובין המבוטח.

כאשר יש מספר גורמים המבצעים את פעילות הבנייה: יזמים, בעלי הקרקע, היכן שנותני השרות הם קבלני משנה, ישלהוסיף לפוליסה אחריות צולבת.

ביטוח חבות מעבידים – פוליסה חבות מעבידים הינה פוליסה שתפקדיה לשלם את כל התשלומים לעובדי הקבלן מעבר למה שביטוח לאומי היה משלם.

ביטוח קבלנים – ביטוח בנה ביתך.

לא בונים לפני שמבטחים. בנה ביתך – יותר כיסויים, פחות עלויות.

ביטוח בנה ביתך מבוסס על חבילות כיסוי הניתנות לרכישה בהתאם להיקף ועלות הבנייה, יתרון המוזיל משמעותית את הפרמיה.החבילה כוללת את כל הכיסויים הנדרשים לבנייה שקטה ובטוחה וניתן לרכוש עד 5 חבילות לכל פרויקט.