מילון מונחי ביטוח

מילון זה מיועד לשירותכם. רוזין סוכנות לביטוח ממשיכה לעדכן אותו מעת לעת. נתקלתם במונח שלא ברור לכם? אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשאול

אבנר – תאגיד שהוקם ביוזמת המפקח על הביטוח וחברות הביטוח בישראל ובעבר היה אמון על 70% מביטוחי החובה בארץ. לאחר שהחברה הפסיקה לקבל לקוחות חדשים והתרכזה בקיימים בלבד, נסגר התאגיד בשנת 2011 והטיפול בלקוחות עבר לקרנית – הקרן לפיצוי נפגעי רכב בע”מ

 אובדן כושר עבודה – מצב בו המבוטח  לא יכול לעבוד מסיבה שבגינה יקבל תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה שרכש

  אקטואר- קשור בחישוב הסתברויות. בחברת ביטוח האקטואר מחשב עתודות, קובע תעריפים ומכין מאזנים

ביטוח חובה – משמעותו ביטוח שחובה לבצע על פי חוק .למשל ביטוח חובה לרכב

גבול אחריות – הסכום המרבי שנקבע מראש בין המבטח למבוטח

גיל כניסה – תקף לביטוחי חיים, סיעוד ובריאות ומתייחס לגיל שבו נמצא המבוטח בעת כינון הפוליסה.

דו”ח תביעות – דיווח הכולל את כל התביעות שהמבוטח הגיש או הוגשו נגדו. בביטוחי רכב רחוש וחובה החברה המבטחת חייבת למסור למבוטח את מצב  התביעות בפוליסה  בהתקרב תום תקופת הביטוח

המפקח על הביטוח – כפוף לשר האוצר. בין סמכויותיו רישוי ופיקוח על סוכנים וחברות ביטוח, מתן רישיונות וטיפול בפניות ותלונות הציבור

חוק הפיקוח על השירותים הפיננסים – מטרתו להסדיר את ענייני הביטוח ולהגן על ציבור המבוטחים בישראל.

ירידת ערך – מונח היופיע בביטוחי רכוש ורכב, בהם במידה ונגרם נזק למבוטח יורד ערך הרכוש לאחר תיקון

כיסוי – הסכומים והמקרים בהם ישולמו התגמולים

מוסך הסדר – שנמצא בהסדר מיוחד עם החברה המבטחת והתיקון בו לא כרוך בתשלום למעט בהשתתפות עצמית כפי שנקבע בפוליסה

רוצים לדעת עוד על ביטוח רכב?  לחצו כאן

סוכן ביטוח – תפקידו לתווך ולגשר בין המבוטח לחברת הביטוח והוא נדרש להחזיק ברישיון תקף לכל ענף אותו הוא מבטח. רישיון זה יש לחדש מדי שנה

ערך שיפוי – חישוב התגמול שתשלם חברת הביטוח לאחר שנגרם נזק, לפי ערך השוק העדכני של הרכוש לפני מקרה הנזק

פרו רטה – חישוב הפרמיה לתקופה קצרה משנה, באופן יחסי לתקופה

קרנית – קרן שהוקמה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והחליפה את חברת אבנר.

שמאי חוץ – שמאי הנבחר על ידי המבוטח מתוך רשימה שהגישה לו חברת הביטוח. שכרו ישולם על ידי החברה  אך הוא איננו שמאי בית שלה ועל כן אמור להיות חסר פניות

תביעה מסולקת – שהתגמולים בגינה שולמו

יש לכם שאלה על ביטוח? כתבו לנו בפיסבוק