קופות גמל

זה הזמן להקטין את דמי הניהול עבור ניהול קופות הגמל מרץ 2008

כאשר שוק ההון נמצא בדרך אל השיא הבא, משקיעים רבים בכל מסלולי ההשקעות, באם באופן ישיר ובאם באופן עקיף במסגרת ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, קרנות נאמנות מנייתיים ואו אג”ח) טועים בחשיבתם כי דמי ניהול של 1.5%-3% המקובלים בחלק מהמכשירים הם הגיוניים.

בשוק סטטי ואו יורד יגלו המשקיעים כי דמי ניהול אלו על פני שנים רבות יכולים לקחת מהמשקיע נתח גדול במיוחד מהרווח ששוק ההון אמור לייצר עבורו. משקיעים שאינם רוצים להיחשף להפסדים כואבים צריכים להתאים את תיקי ההשקעות שלהם למציאות החדשה שבה גם קופת הגמל איננה יותר השקעה בטוחה, ובביטוחי מנהלים המרוויחים העיקריים הינן חברות הביטוח.

במשך שנים היוו קופות גמל את אפיק החיסכון הפופולארי בישראל. האוצר מצידו עודד את החיסכון לטווח ארוך, חיסכון שמטרתו הבטחת יכולתו של החוסך לחיות בכבוד תוך שמירה על רמת חיים נאותה גם בתקופה בה נפסקות ההכנסות השוטפות שלו מעבודה ואילו החוסכים זכו להקלות מס שהפכו אפיק חיסכון זה לפופולארי.

בנוסף שימשו קופות גמל כלי לחיסכון עבור ילדים ונכדים למטרותלימודים,חתונה ועוד. אלו נהגו לפתוח קופות גמל על שם הילדים, שנהנו מפרות החיסכון בתום 15 שנה.

לאחרונה קבע האוצר כי רק מגיל 60 ואילך ניתן למשוך כספי קופות גמל, קביעה ההופכת את החיסכון עבור הילדים בלתי אפשרי. לאחרונה נקט האוצר בצעדים ששינו את תמונת ההשקעה באפיק זה ואשר תמציתן מפורטת להלן:

החל מינואר 2003 מחויבים הרווחים במשיכה במס בשיעור של 15%, פרט למשיכה בעת פרישה שנותרה פטורה, אולם גיל הפרישה בנוגע להפקדות הועלה. החל מינואר 2006 יועלה המס לשיעור של 20%.

הוקטנו תקרות לתוך קופות גמל. עד 2005 עמדה התקרה על גובהה של 10,000 ש”ח כיום עומדת התקרה על 7,000.

עצמאי יוכל לבצע משיכה רק מגיל 60. בנוסף החל מ2006 , משיכה מוקדמת תחוייב בקנס של לפחות 35% על מלוא הסכום הנמשך כולל על הקרן. עוד נקבע כי הפקדה לתוך קופות גמל עבור עמית שנולד לאחר 1961 תותר רק אם במקביל מפקיד העמית למטרות פנסיה סכום של לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק.

קופת גמל – קרן פנסיה
מה חושב האיש המופקד על תיק החיסכון הפנסיוני של הציבור?
הממונה על שוק ההון פרופסור עודד שריג לא פוחד מסיכונים.

קופת גמל – עבור מה אנו משלמים דמי ניהול
קופת גמל – עבור מה אנו משלמים דמי ניהול. אין יותר מרגיז אותנו הלקוחות להסתכל על ההשקעות שלנו ולגלות שאחוז המניות איננו משתנה לא בעתות של עליות חזקות ו/או ירידות חזקות. אז למה אנו משלמים דמי ניהול משמעותיים ?!!

קופות גמל – סוגי מסלולי השקעה

בקופת ההשתלמות והפיצויים ותגמולים, ניתן לבחור בין מספר מסלולי השקעה:
א. מסלולי השקעה כללי
במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעתה הבלעדי של קופת הגמל ובהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של החברה.
ניהול ההשקעות של המסלול הכללי מתבצע על ידי צוות השקעות מקצועי, יציב וותיק ובאופן סולידי ואחראי

מעבר בין מסלולי השקעה – קופות גמל
לצורך ביצוע העברת כספים בין המסלולים השונים, במעבר בין מסלולי השקעה -קופות הגמל יש למלא טופס להעברה בין המסלולים. העברת הכספים במעבר בין מסלולי השקעה – ב-קופות ה-גמל השונות תתבצע תוך 5 ימי עסקים מרגע הגעת הבקשה לקופה הוותיקה.

הצטרפות לקופות גמל

עמיתים המעוניינים בהעברת הכספים הקיימים מקופה אחרת אשר על שמם, ימלאו טופס בקשה להעברת חשבון מקופות גמל / קרן השתלמות

מילון מונחים לחוסכים באפיקי השקעה השונים

להלן מילון מונחים שימושי ומקיף לחוסכים באפיקי ההשקעה לטווח ארוך כמו: קופות גמל קרנות השתלמות קרנות פנסיה וביטוח מנהלים.

מיסוי אחיד לכל מסלולי הפנסיה

החל מיום 30/01/08 מונהג מיסוי אחיד לביטוחי מנהלים, קופות הפנסיה וקופות הגמל. המהפכה שמנהיג האוצר במבנה השוק הפנסיוני מבטל את ההבדלים בין המכשירים הפנסיוניים והופך אותם למוצרים קצבתיים המשלבים מרכיב הוני.

תקנות לניהול קופות הגמל

עמית היורש כספים בחשבון עמית עצמאי או עמית שכיר שנפטר, רשאי לבקש להעביר את הכספים לחשבון על שמו במעמד עמית עצמאי באותה קופה או בקופת גמל אחרת, ולמשוך סכומים נזילים בכל עת מבלי אפשרות להפקיד באותו חשבון סכומים נוספים

קופות גמל – מושגי יסוד

קופות גמל הינן מכשיר חסכון לטווח ארוך או בינוני שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל ), התשכ”ד-1964 (להלן – התקנות). באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות

תעודות סל

תעודת סל היא נייר ערך הנסחר באופן רציף בבורסה לני”ע בת”א בדומה למניות רגילות ותשואתה זהה לזו של מדד ני”ע בו היא סוחרת. התעודה מקנה למשקיעים את היכולת לקנות או למכור את כל מניות המדד.