ביטוחים עסקיים

ביטוח עסק הנו ביטוח המורכב מאלמנטים שונים כגון: הפסד רווחים, אחריות מקצועית, אחריות דירקטורים. הרחבות המחויבות להתבצע בהכוונה של בעל מקצוע בתחום סיכוני האש וסיכוני הפריצה. ככל שסכומי הביטוח גבוהים יותר, יש להקפיד על ביטול חריגים (שחלקן מחייבים בתשלום נוסף), אבל בלעדיהן אנחנו יכולים לעמוד בפני שוקת שבורה בקרות אירוע.     

                                                                                                                                                                                                                                   ביטוח זה כולל קטגוריות של בתי עסק קטנים, בינוניים ,וגדולים וחלקם יש צורך לבצע ביטוח משותף (בין חברות הביטוח בישראל), ובחלקם יש לבצע גם ביטוח אצל מבטחי משנה (חברות המתמחות ביטוחי משנה שאינן ישראליות), דבר הדורש מקצועיות רבה בעריכת הסיכונים והביטוח. (תחום החיתום בתחומי הביטוח מורכבים אלה, דורש ניסיון ומיומנויות רבות).                                                                                                                                                                                 

חשוב עם עריכת הביטוח לקבל הכוונה מדויקת לגבי הצרכים, האופציות לכיסוי נכון, ונושא המחיר ביחס לגודל נזק אפשרי הנו מינורי.

 

חזרו אלינו לשם התייעצות, נשמח להעמיד לרשותכם את כל הידע והניסיון שלנו.